Prawo rodzinneRozwód

Naganny stosunek do rodziny małżonka a rozwód

Jednym z największych wyzwań w życiu małżeńskim jest nie tylko radzenie sobie z relacjami między dwojgiem ludzi, ale również związki, które każdy z małżonków ma ze swoją rodziną. Znalezienie harmonii w relacjach z teściami, braćmi i siostrami małżonka czy dziećmi z poprzednich związków może być trudne, ale jest kluczowe dla trwałości małżeństwa. Niestety, w wielu przypadkach naganny stosunek jednego współmałżonka do rodziny drugiego może prowadzić do poważnych konfliktów i, w ostateczności, do rozwodu.

Dzieci z poprzednich związków – wyzwanie dla nowego małżeństwa

Nowożeńcy często muszą dostosować się do obecności dzieci z poprzednich związków. Te sytuacje rodzą wyjątkowe wyzwania. Dzieci mogą czuć się zagrożone, zazdrosne lub nieakceptowane przez nowego partnera swojego rodzica. Z drugiej strony, nowy małżonek może czuć się niepewnie, próbując zbudować relacje z dziećmi, które mają już swoją historię i wspomnienia z inną rodziną.

Negatywne nastawienie jednego z małżonków do dzieci drugiego może prowadzić do konfliktów na wielu poziomach. Dzieci, czując brak akceptacji, mogą stać się buntownicze lub wycofane. Biologiczny rodzic może czuć się w obowiązku bronić swoich dzieci przed krytyką nowego partnera, co prowadzi do napięć między małżonkami.

Inne aspekty negatywnego stosunku do rodziny małżonka

Naganny stosunek do rodziny małżonka nie kończy się tylko na trudnych relacjach z dziećmi z poprzednich związków. Teściowie, bracia i siostry, a nawet kuzyni mogą stać się źródłem konfliktu. Uprzedzenia, stereotypy i niezrozumienie kultury rodzinnej małżonka mogą prowadzić do licznych nieporozumień.

Konsekwencje dla małżeństwa

Naganny stosunek do rodziny małżonka może prowadzić do poważnych konsekwencji w związku. Poczucie izolacji, niewystarczające wsparcie i ciągłe konflikty mogą prowadzić do uczucia obcości i odosobnienia między małżonkami.

W sytuacji, gdy jeden małżonek musi wybierać między swoją rodziną a małżonkiem, mogą pojawić się wątpliwości co do trwałości i wartości małżeństwa. Konieczność stałej obrony rodziny przed krytyką drugiego małżonka może prowadzić do osłabienia więzi małżeńskiej.

Czy naganny stosunek do rodziny małżonka może być podstawą do rozwodu?

Zarówno praktyka sądowa, jak i literatura prawnicza potwierdzają, że stosunki rodzinne mają kluczowe znaczenie dla stabilności małżeństwa. Bardzo często zaniedbanie tych relacji prowadzi do konfliktów małżeńskich i ostatecznie do rozwodu. Odbicie tego znalazło się również w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

W jednym z wyroków Sąd Najwyższy wskazał, jak powinien zachowywać się małżonek względem dzieci swojego partnera z poprzedniego związku:

“Osoba, która zawiera związek małżeński z osobą posiadającą nieletnie dzieci z poprzedniego małżeństwa, jakkolwiek nie sprawuje prawnej pieczy nad nimi, powinna wspólnie ze współmałżonkiem starać się o ich utrzymanie i wychowanie. Uchybia tym obowiązkom małżonek, który zachowaniem swoim stwarza warunki utrudniające drugiemu małżonkowi wypełnianie obowiązku troski o fizyczny i duchowy rozwój dzieci tego małżonka z poprzedniego małżeństwa, w szczególności, gdy bez uzasadnionych powodów nie zgadza się na pobyt dzieci we wspólnym domu lub doprowadza drugiego małżonka do oddania dzieci na wychowanie poza wspólnotą rodzinną. Złe obchodzenie się przez współmałżonka z dziećmi drugiego małżonka może stanowić ważną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego.” (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dn. 7 marca 1953 r., sygn. akt: C 2031/52, OSNCK 1953, nr 4, poz. 123).

To orzeczenie wyraźnie podkreśla odpowiedzialność każdego małżonka wobec dzieci z poprzednich związków swojego partnera. Wskazuje, że negatywny stosunek do tych dzieci może być traktowany jako ważna przyczyna rozpadu małżeństwa. W świetle prawa każdy małżonek ma obowiązek troszczyć się o dobro dzieci, niezależnie od ich pochodzenia, co jest podstawowym filarem funkcjonowania rodziny.

Współmałżonkowie muszą pamiętać, że małżeństwo to nie tylko związek między dwiema osobami, ale również złączenie dwóch rodzin w jedną. Budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu jest kluczem do trwałości małżeństwa. Negatywny stosunek do rodziny małżonka, szczególnie w kontekście dzieci z poprzednich związków, może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń w związku i w ostateczności do rozwodu.

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button