Rozwód

Rozwód jest jedynym postępowaniem prowadzącym do rozwiązania małżeństwa, czyli de facto jego zakończenia.

Rozwód może nastąpić jedynie poprzez orzeczenie sądowe na skutek wcześniej złożonego pozwu. Sądem orzekającym w sprawach o rozwód jest każdorazowo Sąd Okręgowy właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania małżonków.

Co ważne, aby uzyskać rozwód, co do zasady konieczna jest obecność na sali sądowej, obojga małżonków, nawet wówczas, gdy małżonkowie są zgodni co to sposobu rozwiązania małżeństwa.

Rozwód bez uczestnictwa jednego z małżonków stanowi wyjątek od zasady i wymaga przedsięwzięcia specjalnych czynności prawnych.

Rozwiązanie małżeństwa może nastąpić przez rozwód; bez orzekania o winiez orzeczeniem o wyłącznej winie jednego z małżonków oraz z orzeczeniem o winie obu małżonków.

Treść orzeczenia o rozwodzie uzależniona jest od wniosków stron, a orzekający Sąd jest nimi związany. Oznacza to, że Sąd nie może dobrowolnie według swojej oceny orzec, np. o winie jednego z małżonków, o ile ten drugi tego nie żądał. Pamiętać jednak należy, że strony postępowania o rozwód mogą w każdej chwili, aż do zamknięcia rozprawy, zmienić żądanie pozwu.

Z doświadczenia wiem, że to nie kwestia ustalenia winy jednego z małżonków, lub jej braku, determinuje długość procesu rozwodowego. Najczęściej przyczyną powodującą przeciąganie się procesu rozwodowego jest spór dotyczący dzieci. O ile oczywiście małżonkowie posiadali wspólne dzieci.

Sąd obligatoryjnie rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

O ile, nazwijmy to „prosty” rozwód bez orzekanie o winie, w którym nie występuje aspekt małoletnich dzieci, może się obyć bez zaangażowania radcy prawnego bądź adwokata, o tyle rozwód, w którym pojawiły się zarzuty winy, a dodatkowo występuje spór w zakresie aspektów związanych z dzieckiem bądź dziećmi, zaangażowania takiego wymaga.

Taką rozwodową sprawę powierzyć jednak należy tylko doświadczonemu prawnikowi.

Ponad 10 letnie doświadczenie zdobyte przeze mnie w około 600 sprawach rozwodowych, które były powiązane z rozstrzygnięciami dotyczącymi: alimentów, kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej, etc., jest gwarancją rzetelnego przygotowania strategii procesowej, a także profesjonalnej reprezentacji na sali sądowej.

Wychodzę z założenia, że reprezentowanie strony na rozprawie to nie tylko wystąpienia oratorskie, ale również, albo może raczej przede wszystkim, kontrola właściwego przebiegu procesu, a także fachowość i sprawność w przesłuchiwaniu świadków i stron postępowania.

Zapraszam do kontaktu.

Back to top button