Jak pomagam

Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktówalimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Wiem, że zarówno sprawa rozwodowa jak i generalnie każda sprawa rodzinna, z uwagi na swoją specyfikę, wiąże się ze sporymi emocjami i przeżyciami Klienta. Dlatego staram się, na każdej rozprawie, osobiście wspierać osoby powierzające mi sprawę.

Z uwagi na moje zaangażowanie zmuszony jestem do częstej obecności w Sądzie. Tym samym, aby umówić się ze mną na konsultację najlepiej skorzystać z dostępnego na stronie formularza – na pewno oddzwonię!

Przychodząc do Kancelarii, wiedz o tym, że bez względu na to czego Twoja sprawa dotyczy i jaką w niej rolę odgrywasz – ja nie oceniam!

Jestem po to, aby Ci pomóc, stąd też łatka, którą mi przypięto – prawnik od trudnych spraw rozwodowych.

Jedyna rzecz, której od Ciebie wymagam na spotkaniu to – szczerość! Ale to szczerość bezceremonialna. Bez tego nie będę w stanie Ci pomóc.

Nie musisz martwić się o poufność powierzonych mi informacji, gdyż konieczność zachowania ich w tajemnicy wynika nie tylko z obowiązku ustawowego, jaki na mnie spoczywa, ale również, a może przede wszystkim, z uwagi na profesjonalny charakter zawodu jaki wykonuję.

Koszt konsultacji jest stosunkowo niewielki i wynosi 150 zł. Jeżeli zechcesz powierzyć mi Twoją sprawę do prowadzenia, całościowe koszty zostaną ustalone na tym spotkaniu.

Będzie to kwota niezmienna, nie zaskakuje moich Klientów dodatkowi kosztami w trakcie prowadzenia sprawy.


Ogromne doświadczenie jakim mogę się pochwalić, zostało zdobyte poprzez udział w ponad 600 sprawach rozwodowych.

Procentuje to tym, że obecnie jestem w stanie podjąć się postępowania rozwodowego na każdym jego etapie nawet wówczas, gdy sprawa wydaje się beznadziejna.

Dlaczego jestem skuteczny w sprawach rozwodowych?

Ponieważ jako skuteczny prawnik w sprawach rozwodowych w pierwszej kolejności dokonuję:

  • analizy stanu faktycznego i prawnego sprawy;
  • ustalenia strategii procesowej polegającą na wskazaniu Klientowi możliwego do uzyskania celu;
  • ustalenia taktyki procesowej polegającą na ustaleniu najlepszego sposobu, a w praktyce sposobów dzięki którym oznaczony wcześniej cel będzie zrealizowany. Krok ten polega w przeważającej mierze na właściwym doborze materiału dowodowego.
  • przygotowania w sposób rzetelny pisma procesowego, w tym również pismo wszczynające postępowanie, tj. pozew o rozwód. Pamiętaj! Rzetelnie przygotowane pismo procesowe to nie pismo zawierające opis całego waszego życia małżeńskiego. Zarówno pozew jak i kolejne pisma procesowe zyskują walor rzetelności tylko wtedy, gdy są celne, precyzyjne i rzeczowe. Treść ich oparta jest na założeniach wcześniej ustalonej strategii i taktyki;
  • reprezentacji w Sądzie – wychodzimy z założenia, że jest to istotą obsługi prawnej procesu rozwodowego. To na tym etapie jesteśmy dla Klienta najważniejsi. Bez wątpienia, właściwe ustalenie strategii, taktyki a nawet przygotowanie rzetelnie pism procesowych, nie zastąpi należytego wystąpienia przed Sądem. Reprezentowanie strony na rozprawie to nie tylko wystąpienia oratorskie, ale również, albo może raczej przede wszystkim, kontrola właściwego przebiegu procesu, a także fachowość i sprawność w przesłuchiwaniu świadków i stron postępowania.
Back to top button