Prawo rodzinneRozwód

Co zrobić, kiedy matka utrudnia kontakty z dzieckiem?

Matka nie udziela informacji o dziecku lub utrudnia kontakty z dzieckiem - jakie podjąć kroki? Prawnik, Policja?

Ustalanie kontaktów z dzieckiem, szczególnie po rozwodzie, to istotne, lecz nierzadko trudne zagadnienie dla każdego z rodziców. Mimo iż regularne kontakty z dzieckiem są zarówno obowiązkiem, jak i prawem rodzica, często zdarza się, że z pewnych powodów są one utrudniane przez jedną ze stron. Co w takiej sytuacji można zrobić?

Kontakt z rodzica z dzieckiem – co obejmuje?

Kontakty z dzieckiem to szeroki zakres interakcji – takich jak faktyczne przebywanie z dzieckiem (odwiedziny lub spotkania w domu rodzica, z którym dziecko nie mieszka na stałe) czy wspólne wyjścia lub wycieczki. To także rozmaite sposoby porozumiewania się, włączając w to rozmowy telefoniczne i utrzymywanie korespondencji pocztowej lub elektronicznej przy pomocy poczty internetowej bądź komunikatorów.

Matka utrudnia kontakt z dzieckiem – dlaczego? Czy matka ma prawo nie dać dziecka ojcu?

Zgodnie z przepisem art. 113 § 1 i § 2 k.r.o. niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Niestety nierzadko rodzą się sytuacje, w których matka utrudnia ojcu kontakty z dzieckiem – celowo lub niezależnie od swojej woli. W pierwszym przypadku tego typu działania mogą być spowodowane między innymi:

 • chęcią wymuszenia wyższych alimentów,
 • niechęcią do nowej partnerki byłego męża lub do jej kontaktów z dzieckiem,
 • poczuciem zagrożenia relacji matki z dzieckiem,
 • wpływem osób trzecich, na przykład dziadków dziecka.

Jeśli natomiast chodzi o przyczyny niezależne od matki, są to między innymi:

 • zmiana miejsca zamieszkania,
 • częste wyjazdy dziecka z matką, na przykład w celu podjęcia opieki nad rodzicami matki,
 • zmiana szkoły dziecka,
 • duża ilość zajęć i dodatkowych obowiązków lub korepetycji dziecka.

Dużo mniejszym problemem jest utrudnianie kontaktów z dzieckiem niezależne od woli matki. W takim wypadku często obie strony skłonne są do rozmów i wyjaśnienia sprawy. Zazwyczaj wystarczy jedynie pomoc prawnika lub mediatora, który pomoże byłym małżonkom dojść do porozumienia. Jednak kiedy matka dziecka w świadomy i celowy sposób utrudnia jego kontakty z ojcem, sprawa staje się nieco bardziej skomplikowana.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – wniosek sądowy

Jeżeli porozumienie między rodzicami jest niemożliwe z powodu trudności stawianych przez matkę dziecka, konieczne jest sądowe rozwiązanie sprawy. W tym celu należy złożyć do sądu odpowiedni wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Po otrzymaniu takiego dokumentu sąd rozpocznie postępowanie, którego celem będzie oficjalne uregulowanie sposobów i częstotliwości kontaktu każdego rodzica z dzieckiem.

Bardzo ważne jest, aby wniosek zawierał możliwie szczegółowe informacje na temat oczekiwanego zakresu kontaktów z dzieckiem. Powinny więc znaleźć się tam uwagi na temat kontaktów w trakcie roku szkolnego, wakacji, ferii szkolnych oraz świątecznych, a także czasu i miejsca tychże spotkań. Warto dodać także informacje na temat odbierania, jak i odprowadzania dziecka.

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Po złożeniu wniosku można czekać na całkowite rozwiązanie sprawy, lub – dla bezpieczeństwa i pewności – złożyć kolejny wniosek, tym razem o tak zwane zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Ma na celu uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem także w trakcie trwania postępowania sądowego.

Tego typu tymczasowe rozwiązanie może być bardzo korzystne dla ojca, któremu zależy na jak najszybszym wznowieniu kontaktów z dzieckiem.

Nierealizowanie postanowień sądu

W sytuacji, kiedy mimo oficjalnego orzeczenia sądowego matka w dalszym ciągu utrudnia ojcu kontakty z dzieckiem, rozwiązaniem jest ponowne skierowanie sprawy do sądu. W takim wypadku sąd może zagrozić matce nakazem zapłaty za nieegzekwowanie sądowych postanowień.

Warto pamiętać, że nawet w przypadku pozbawienia czy ograniczenia władzy rodzicielskiej, prawo ojca do kontaktów z dzieckiem nie ulega zmianie. Egzekwowanie swoich praw, zwłaszcza w przypadku stawiającego opór byłej współmałżonki, bywa jednak trudne i emocjonujące, dlatego też warto skorzystać z profesjonalnej pomocy doświadczonej kancelarii prawniczej specjalizującej się w prawie rodzinnym.

Tafi

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

5 komentarzy

  1. I sama nigdy nie zadzwoni gdy coś jest nie tak, a później ma pretensje, że chore było, nie interesujesz się… to trzeba informować jak się dzieje coś ważnego…

 1. Co zrobić gdy matka utrudnia kontakty z dzieckiem? Walczyć! Na wszystkie możliwe sposoby, nawet wnioskami o obniżenie alimentów…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button