Rozwód

Rozwód – ile kosztuje i kto ponosi koszty?

Ile mnie będzie kosztował rozwód? Podstawowe i bardzo ważne z resztą pytanie, zadawane podczas konsultacji w sprawie rozwodowej.

Większość Klientów oczekuje precyzyjnej odpowiedzi, czemu się z resztą nie dziwie. Jest to jednak niemożliwe, o czym poniżej.

Chcąc jednak przybliżyć temat i opisać koszty jak najbardziej precyzyjnie, podzielę je na koszty stałe i koszty zależne. Omawiał je będę jednak jednocześnie.

Do kosztów stałych na pewno zaliczać należy opłatę sądową uiszczaną na rachunek Sądu Okręgowego właściwego do rozpoznania sprawy. Opłata ta wynosi 600 zł.

Opłatę od pozwu wnosi strona powodowa jednocześnie ze złożeniem pozwu.

Można starać się o zwolnienie od opłaty sądowej, wówczas należy złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty sądowej wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym i majątkowym. Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym jest składane na formularzu.

Formularz jest dostępny w każdym Sądzie fizycznie bądź na stronach internetowych zarówno Sądów jak i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli wraz z żądaniem rozwiązania małżeństwa wnosić chcecie o dokonanie podziału majątku, wówczas dodatkowo należy dokonać opłaty sądowej w tym zakresie.

Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

Dodatkowa opłata przysługiwać będzie również na wypadek gdybyście w pozwie o rozwód żądali jednocześnie eksmisji małżonka. Opłata stała w tym przypadku to dodatkowe 200 zł.

W przypadku, gdy sąd orzeknie o alimentach na rzecz rozwiedzionego małżonka, strona przegrywająca zostanie obciążona opłatą stosunkową od zasądzonego roszczenia.

Pamiętać jeszcze trzeba, że w trakcie procesu może powstać konieczność skorzystania z opinii biegłego, to również generuje koszty, czasami nawet znaczne.

Jeżeli zdecydowalibyście się na skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika koszty zwiększają się wielokrotnie.

Wynagrodzenie pełnomocnika ustalane jest indywidualnie.

Wynagrodzenie za obsługę sprawy rozwodowej jest uzależniona od wielu czynników, w szczególności od: stopnia zawiłości sprawy, zakresu postępowania dowodowego, zgłaszanych przez strony w toku sprawy wniosków, ewentualnej mediacji itp.

Są to główne założenia od których zależy wynagrodzenie pełnomocnika.

Nie bez znaczenia jednak pozostaje fakt miejsca prowadzenia postępowania rozwodowego. Nie jest bowiem tajemnicą, że inne wynagrodzenie podyktowane zostanie w Warszawie, a inne w Krakowie czy Białymstoku.

Można jedynie dokonywać próby uśredniania. Z uwagi na to, że praktykuje w Krakowie będę się opierał na stawkach krakowskich, a wyglądają one w sposób następujący.

Obsługa prawna nieskomplikowanej sprawy rozwodowej to koszt około 2000 zł brutto. Sprawy bardziej skomplikowane to koszt od 4000 do 7000 zł.

Proszę się jednak sztywno nie trzymać podanych wyżej kwot, ponieważ tak jak już wcześniej pisałem, wynagrodzenie pełnomocnika jest ustalane indywidualnie.

Od wyniku postępowania zależeć będzie w jaki sposób koszty postępowanie zostaną rozdzielone.

Główna zasadą procesu cywilnego jest, że strona przegrywająca ponosi wszystkie koszty procesu.

W sprawie o rozwód stroną przegraną będzie ten, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Jeżeli jednak doszło do rozwodu bez orzekania o winie, połowa z opłaty stałej od pozwu, tj. 300 zł zostanie powodowi zwrócona przez Sąd, a druga strona będzie musiała zwrócić powodowi 150 zł.

Wszystkie inne koszty procesu będą podzielone po połowie, a koszty pełnomocników każda ze stron poniesie we własnym zakresie.

Tafi

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button