Rozwód

Rozprawa rozwodowa online – co musisz wiedzieć

Zgodnie z Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów Kodeks postępowania cywilnego:

  1. rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (posiedzenie zdalne), z tym że osoby w nim uczestniczące, w tym członkowie składu orzekającego, nie muszą przebywać w budynku sądu;
  2. od przeprowadzenia posiedzenia zdalnego można odstąpić tylko w przypadku, gdy rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest konieczne, a ich przeprowadzenie w budynku sądu nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących;
  3. przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, gdy nie można przeprowadzić posiedzenia zdalnego, a przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego nie jest konieczne.

Na wniosek strony lub osoby wezwanej zgłoszony na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia zdalnego sąd zapewni jej możliwość udziału w posiedzeniu zdalnym w budynku sądu, jeśli strona lub osoba wezwana wskaże we wniosku, że nie posiada urządzeń technicznych umożliwiających udział w posiedzeniu zdalnym poza budynkiem sądu.

Rozprawa rozwodowa on-line w praktyce

W pierwszej kolejności otrzymacie pismo z Sądu wzywające Was do wskazania:

  • czy dysponujecie dostępem do komputera wyposażonego w kamerkę, mikrofon i głośniki oraz z dostępem do internetu, bądź do smartfonów z dostępem do internetu, umożliwiających przeprowadzenie posiedzenia jawnego bądź rozprawy przy użyciu urządzeń technicznych – umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku oraz;
  • czy wyrażacie zgodę na przeprowadzenie rozprawy bądź posiedzenia w sprawie za pośrednictwem urządzeń technicznych – umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a jeśli nie dysponujecie takim sprzętem, bądź nie wyrażają zgody na przeprowadzenie rozprawy zdalnej, to czy wyrażacie zgodę na rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym.

W przypadku wyrażenia zgody otrzymacie kolejne pismo, które będzie zawierać informacje o terminie rozprawy, a także będzie w nim podany link, którego należy użyć poprzez kliknięcie na ten link lub wklejenie go do paska adresu przeglądarki internetowej i potwierdzenie przyciskiem „enter”.

Wirtualny pokój do wideokonferencji w niniejszej sprawie zostanie utworzony 5 minut przed planowanym rozpoczęciem rozprawy.

Przed utworzeniem pokoju do wideokonferencji użycie przesłanego linka nie wywoła żadnego skutku.

Urządzeniem technicznym pozwalającym na udział w rozprawie w formie wideokonferencji jest komputer wyposażony w kamerę, mikrofon i głośnik ewentualnie smartfon.

Przed użyciem przesłanego linka zalecana jest weryfikacja poprawności działania kamery, mikrofonu i głośników. Urządzenie powinno mieć dostęp do Internetu.

Obowiązkiem strony jest uczestnictwo w tej formie rozprawy w miejscu i okolicznościach, które nie będą stanowić naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych.

Zalecane jest także uprzednie przesłanie na adres mailowy Wydziału numeru własnego telefonu, w celu umożliwienia kontaktu w razie problemów związanych z organizacją wideokonferencji lub jej przebiegiem

Tafi

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button