Rozwód

Pracoholizm jako przyczyna rozwodu

Pracoholizm, podobnie jak inne formy uzależnienia, może mieć destrukcyjny wpływ na życie rodzinne i małżeńskie. Gdy zaangażowanie w pracę przekracza zdrowe granice, może prowadzić do poważnych problemów w relacjach między małżonkami. W skrajnych przypadkach, pracoholizm może stać się bezpośrednią przyczyną rozwodu.

Pracoholizm to termin opisujący uzależnienie od pracy. Jest to szczególnie niebezpieczne zjawisko, ponieważ w przeciwieństwie do innych form uzależnień, osoba dotknięta pracoholizmem często jest postrzegana jako ambitna i zaangażowana. Pracoholik nie potrafi oddzielić życia zawodowego od prywatnego, często poświęcając każdą wolną chwilę na pracę, niezależnie od miejsca i czasu. Do typowych objawów pracoholizmu należą:

 • Ciągła potrzeba wykonywania pracy, nawet kosztem czasu przeznaczonego na rodzinę i odpoczynek.
 • Brak zdolności do relaksu i spędzania czasu wolnego bez myślenia o pracy.
 • Obsesyjne myślenie o pracy, nawet podczas wykonywania innych czynności.
 • Ignorowanie potrzeb bliskich oraz zaniedbywanie obowiązków domowych.

Pracoholizm a relacje małżeńskie

Pracoholizm kładzie się cieniem na relacje rodzinne i małżeńskie. Osoba uzależniona od pracy często zaniedbuje partnera i dzieci, co prowadzi do narastających konfliktów i frustracji. Partner pracoholika może czuć się opuszczony, niezrozumiany i zlekceważony, co w dłuższej perspektywie może doprowadzić do rozpadu małżeństwa. Często pojawiają się problemy takie jak:

 • Brak komunikacji między małżonkami.
 • Utrata bliskości emocjonalnej.
 • Zwiększenie liczby konfliktów i nieporozumień.
 • Nierównowaga w podziale obowiązków domowych i opieki nad dziećmi.

Pracoholizm jako podstawa do rozwodu

Pracoholizm może być uznany za przyczynę rozwodu, gdy stanowi on poważne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania małżeństwa. W polskim prawie rozwodowym jedną z przesłanek do rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Jeśli pracoholizm jednego z małżonków prowadzi do takiego stanu, drugi małżonek może wnieść o rozwód, powołując się na zaniedbanie obowiązków rodzinnych i emocjonalnych.

Kroki prawne przy rozwodzie z powodu pracoholizmu

 • Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, aby omówić swoją sytuację i uzyskać poradę na temat możliwości prawnych.
 • Zbieranie dowodów na zaniedbanie przez pracoholika obowiązków rodzinnych, takich jak brak obecności na ważnych wydarzeniach rodzinnych, zaniedbywanie dzieci czy brak wsparcia emocjonalnego.
 • Jeśli to możliwe, warto spróbować mediacji lub negocjacji z partnerem, aby dojść do porozumienia dotyczącego warunków rozwodu i opieki nad dziećmi.
 • Jeśli negocjacje nie przynoszą efektów, można wnieść pozew o rozwód, wskazując pracoholizm jako przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego.

Pracoholizm jest poważnym problemem, który może prowadzić do rozpadu małżeństwa. Warto zwracać uwagę na objawy pracoholizmu i podejmować działania, zanim problem stanie się nie do rozwiązania. Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji małżeńskiej z powodu pracoholizmu, istnieje wsparcie prawne i psychologiczne, które może pomóc w przejściu przez proces rozwodu i w organizacji życia po jego zakończeniu. Jeśli pracoholizm prowadzi do trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, nie należy wahać się przed podjęciem kroków prawnych w celu ochrony siebie i swoich dzieci.

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button