Prawo rodzinneRozwód

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

O rozwód małżonkowie wnoszą, kiedy przekonani są o zupełnym i trwałym rozkładzie ich pożycia, co oznacza ustanie pomiędzy nimi więzi duchowej, gospodarczej i fizycznej.

Istotną kwestią na samym początku drogi rozwodowej jest ustalenie, czy którakolwiek ze stron ponosi winę za wynikły rozpad małżeńskiej więzi. Sąd natomiast, orzekając rozwód, może ustalić:

 • winę jednego z małżonków,
 • winę obojga małżonków,
 • brak winy żadnej ze stron.

Aby sędzia nie orzekał o winie żadnego z małżonków, niezbędne jest złożenie zgodnego wniosku obu stron. Drugą możliwością jest złożenie pozwu rozwodowego z orzeczeniem o winie. Aby udowodnić w sądzie, że za rozpad małżeństwa odpowiedzialna jest jedna ze stron, niezbędne jest potwierdzenie zaistnienia tak zwanego zachowania zawinionego.

Zawinione zachowanie i dokumenty rozwodowe

To świadome działanie wobec małżonka lub zaniechanie go, stanowiące naruszenie przepisów prawa lub zasad społecznego współżycia. Zachowanie zawinione prowadzi do trwałego i zupełnego rozkładu małżeńskiego pożycia, a zaliczają się do niego takie zachowania jak:

 • groźba,
 • porzucenie,
 • agresja,
 • pijaństwo,
 • zdrada.

Bardzo ważne jest, aby nie tylko wykazać owe zachowania, ale także stwierdzić ich pełną świadomość.

Pozew o rozwód – od czego zacząć?

Pozew powinien przede wszystkim zawierać informacje dotyczące obu stron postępowania takie jak imiona, nazwiska, numery pesel oraz adresy powoda oraz pozwanego. Ponadto w dokumencie należy zawrzeć informacje na temat swoich żądań i oczekiwań względem rozwiązania związku małżeńskiego, a także informacje o ewentualnych alimentach oraz podziale wychowania i opieki rodzicielskiej w przypadku posiadania małoletnich dzieci.

Jeżeli w sprawie mają brać udział także świadkowie, należy wskazać ich imiona, nazwiska oraz aktualne adresy. Na tym etapie wypełniania pozwu o rozwód należy również uwzględnić, wymienić i opisać wszystkie inne dowody w sprawie. Zarówno w przypadku świadków, jak i dowodów należy również wskazać, co chcemy dzięki nim udowodnić.

Podstawowym dokumentem, który należy wypełnić i złożyć w przypadku rozwodu, jest pozew z orzeczeniem o winie. Aby mieć większą pewność co do pożądanego zakończenia sprawy, warto dołączyć do pozwu również:

 • zeznania świadków,
 • obdukcje lekarskie,
 • raporty policyjne,
 • inne dokumenty lub dowody wskazujące na winę małżonka.

Ponadto do dokumentów rozwodowych należy dołączyć także potwierdzenie dokonania opłaty za pozew.

Niezbędne jest również uzasadnienie pozwu, czyli wyjaśnienie, dlaczego składamy dany dokument świadczący o chęci rozwiązania związku małżeńskiego.

Pozew o rozwód – jak napisać uzasadnienie?

Uzasadnienie jest niezwykle istotną i zazwyczaj najbardziej obszerną częścią pozwu rozwodowego. Warto poświęcić mu sporo uwagi, ponieważ odpowiednio stworzone daje większe szanse na pożądane rozwiązanie sprawy.

W uzasadnieniu należy opisać przebieg małżeństwa od momentu jego zawarcia, uwzględnić ewentualne zawarte umowy majątkowe oraz opisać kiedy nastąpił rozpad pożycia, prowadzący do decyzji o rozwodzie. W przypadku zaistnienia zachowań zawinionych należy także uwzględnić je w uzasadnieniu oraz opisać ewentualne dowody, które mogą je poświadczyć.

Bardzo istotne jest, aby uzasadnienie było konkretne i opierało się na faktach. Należy możliwie jak najbardziej precyzyjnie wskazać i opisać w nim wszystkie ważne dla sprawy wydarzenia oraz sytuacje.

Pozew o rozwód – który sąd?

Pozew rozwodowy należy skierować do najbliższego Sądu Okręgowego. Można złożyć go osobiście, w biurze podawczym lub przesłać za pomocą poczty.

Na koniec pozostaje jeszcze wskazanie wszystkich dołączonych załączników oraz dokumentów, które będą przedstawione podczas rozprawy sądowej, a także uiszczenie opłaty za pozew w wysokości 600 złotych.

Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie

Wiele osób, aby uniknąć trwającej miesiącami, a nawet latami sprawy, decyduje się na rozwód za porozumieniem stron. Trwa on znacznie krócej i jest zdecydowanie mniej stresogenny. Dużo rzadziej jednak w przypadku rozwodu bez winy zasądzane są alimenty dla jednej ze stron.

Rozwód z orzeczeniem o winie to proces, który niesie za sobą istotne konsekwencje prawne. Zazwyczaj trwa on dużo dłużej i wymaga udziału nie tylko obu małżonków, ale także osób trzecich, takich jak świadkowie z najbliższej rodziny, czy kręgu przyjaciół.

Strona uznana za winną rozpadu pożycia małżeńskiego zazwyczaj zobowiązana jest do wypłacania alimentów stronie poszkodowanej. Co więcej, obowiązek ten nie jest ograniczony czasowo, co oznacza, że były współmałżonek może przyjmować świadczenia finansowe nawet do końca życia.

Profesjonalna pomoc prawnicza

Teoretycznie osoba wnosząca o rozwód może samodzielnie wypełnić i złożyć pozew rozwodowy. Zarówno przy tworzeniu pozwu, jak i podczas sprawy rozwodowej warto jednak skorzystać z pomocy profesjonalistów. Doświadczony prawnik doradzi, jak złożyć pozew o rozwód oraz jakie dokumenty i dowody warto do niego dołączyć. Adwokat będzie także czynnie uczestniczyć w rozprawie, starając się doprowadzić do jej korzystnego rozwiązania.

Tafi

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button