Prawo rodzinneRozwód

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Kiedy jedna lub obie ze stron stwierdzą, że pomiędzy nimi nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, a więc więzi duchowej, fizycznej oraz gospodarczej, powstaje powód do oficjalnego rozwiązania małżeństwa na drodze sądowej.

Co oznacza trwały rozkład pożycia małżeńskiego?

Jest to sytuacja, w której jedna ze stron lub obie z nich przekonane są, że nie jest możliwe powrócenie do ich wspólnego pożycia. Aby stwierdzić trwałość takiego rozpadu, niezbędne jest wcześniejsze stwierdzenie jego zupełności. Może to mieć miejsce wtedy gdy małżonkowie, na podstawie własnego doświadczenia, uznają, że niemożliwym jest, aby w przyszłości nawiązali oni wspólne relacje duchowe, fizyczne i gospodarcze.

Rozwód może nastąpić z orzeczeniem o winie jednego z małżonków lub za porozumieniem stron. W jednym i drugim przypadku niezbędnym krokiem do podjęcia dalszych działań sądowych jest wypełnienie i dostarczenie do sądu niezbędnych dokumentów. Najważniejszym z nich jest pozew rozwodowy.

Pozew o rozwód – dokumenty

Co powinien zawierać pozew o rozwód bez orzekania o winie? W przypadku rozwiązania małżeństwa za porozumieniem stron lista niezbędnych dokumentów jest znacznie krótsza, podobnie jak czas oczekiwania na rozwiązanie sprawy.

Przede wszystkim należy uzupełnić dokument o najważniejsze, prawidłowe informacje dotyczące obu stron pozwu, a więc powoda i pozwanego. W dokumencie powinny znaleźć się takie treści jak:

  • imiona i nazwiska obu stron,
  • adresy,
  • wykonywane zawody,
  • dokładna data zawarcia związku małżeńskiego,
  • informacje o przebiegu małżeństwa oraz przyczynie jego rozpadu.

Ponadto w przypadku wspólnego wychowywania dzieci niezbędne jest także wskazanie ich wieku i płci oraz ustalenie szczegółów podziału opieki i władzy rodzicielskiej.

Bardzo ważne jest również uiszczenie opłaty sądowej od pozwu w wysokości 600 złotych oraz wskazanie sądu, do którego dany pozew ma zostać skierowany. Sumę przelać można bezpośrednio na rachunek bankowy sądu lub uiścić opłatę, naklejając znak na składany pozew. Niezbędne znaki są do nabycia w każdym sądowym biurze podawczym.

W niektórych przypadkach można także wnosić o całkowite lub częściowe zwolnienie z kosztów sądowych.

Pozew o rozwód a podział majątku

W pozwie rozwodowym można także złożyć wniosek z prośbą o dokonanie podziału majątku. Sąd może takiego podziału dokonać, jednak nie jest to stałą czy obowiązkową częścią sprawy rozwodowej.

Małżonkowie mogą także dokonać podziału majątku jeszcze przed rozprawą, za pomocą umowy notarialnej lub już po jej zakończeniu, w osobnym postępowaniu.

Pozew o rozwód – jakie załączniki należy złożyć?

Aby wnieść o rozwód bez orzekania o winie niezbędne jest złożenie zgodnego wniosku przez obie ze stron. Jeżeli małżonkowie nie dostarczą prawidłowo wypełnionych dokumentów rozwodowych, sąd zmuszony będzie do zasądzenia o winie jednej ze stron.

Oprócz samego pozwu do sądu należy skierować także szereg stosownych załączników, takich jak:

  • odpis aktu małżeństwa,
  • w przypadku posiadania małoletnich dzieci, skrócone akty ich urodzenia,
  • dowód uiszczenia opłaty od pozwu,
  • zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 3 miesięcy.

Bardzo ważne jest, aby zarówno pozew o rozwód za porozumieniem stron, jak i wszystkie niezbędne załączniki wydrukować w trzech identycznych egzemplarzach.

Pierwszy z nich przeznaczony jest dla sądu orzekającego w sprawie, drugi przesyłany jest za pośrednictwem sądu do strony pozwanej, natomiast trzeci pozostawia sobie osoba składająca pozew.

Pozew o rozwód – do jakiego sądu złożyć dokumenty?

Kiedy już mamy wszystkie niezbędne dokumenty, nasuwa się pytanie: gdzie złożyć pozew o rozwód? Można to zrobić za pośrednictwem poczty, najlepiej wysyłając pozew listem poleconym, lub złożyć go osobiście w biurze podawczym najbliższego Sądu Okręgowego.

Pozew rozwodowy można wypełnić samodzielnie, bez pomocy specjalisty, jednak nierzadko zdarza się, że tego typu dokumenty mają mniejszą skuteczność. Zaleca się więc przynajmniej częściowe skorzystanie z pomocy profesjonalnej kancelarii prawniczej. Doświadczony adwokat doradzi między innymi co wpisać w pozwie o rozwód oraz jakie dokumenty do niego dołączyć.

Tafi

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button