Polityka prywatności

Informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest – firma Piotr Woś Kancelaria Prawna ACTIO Radcowie Prawni i Adwokaci , prowadząca działalność pod adresem: ul. Kasprowicza 8a/2, 31-523 Kraków, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 865-238-99-04, o nadanym numerze REGON: 180493069. Przetwarzamy Państwa dane na potrzeby wykonania umowy zawartej z Państwem lub podjęcia działań, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO) oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Dane osobowe są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji umowy, a po tym czasie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień możecie Państwo kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: piotr.wo@poczta.fm

Jednocześnie wskazuję, że rozpoczynając i prowadząc korespondencję mailową z administratorem oświadczacie Państwo, że macie świadomość w zakresie zagrożeń jakie niesie prowadzenie korespondencji mailowej oraz wyrażacie zgodę na jej prowadzenie, w tym na umieszczanie w treści wiadomości i załączników danych dotyczących Państwa osoby. Informuję także, że dane przekazane przez Państwa w korespondencji mailowej uznaje się za upublicznione w rozumieniu RODO. Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Back to top button