Prawo rodzinne

Opieka naprzemienna – wykładnia pojęcia

W Wyroku z dnia 21 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (II SA/Po 1059/18) dokonał następującej wykładni pojęcia opieki naprzemiennej:

Opieka naprzemienna związana jest ze wspólnym wykonywaniem przez oboje rodziców władzy rodzicielskiej i utrzymywaniem kontaktów z dzieckiem.

Nie jest utożsamiana z obowiązkiem alimentacyjnym, który jest niezależny od tego czy danemu rodzicowi powierzona została władza rodzicielska nad dzieckiem, czy też nie.

Nie można jej również utożsamiać z ustaleniem miejsca pobytu czy zamieszkania dziecka u jednego z rodziców. Takie rozstrzygnięcie związane jest bowiem nie tyle z opieką, co z celami ewidencyjnymi i normą z art. 28 KC, zgodnie z którą można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Tym samym o opiece naprzemiennej można mówić w sytuacji, gdy w wyroku czy postanowieniu sądu dotyczącym władzy rodzicielskiej nad dzieckiem rozstrzygnięto o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, choćby nie zostało w niej użyte sformułowanie “opieka naprzemienna”.

Uregulowanie kontaktów choć nie jest zależne od powierzenia władzy rodzicielskiej w przypadku opieki naprzemiennej jest formą jej powierzenia i ich częstotliwość ma wpływ na ustalenie czy opieka rodzica nad dzieckiem spełnia wymogi pieczy naprzemiennej.

Z powyższego wynika, że z opieką naprzemienną mamy do czynienia w sytuacji wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem przez oboje rodziców, co winno wynikać z orzeczenia sądu.

Tafi

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button