Prawo rodzinneRozwód

Kto ma wozić dziecko na kontakty?

Niestety, wynikiem niedopilnowania jednej ze stron sporu w wyrokach sądowych najczęściej ustalane jest, że ten z rodziców, który realizuje ustalone kontakty zabiera dzieci na spotkania i odwozi je po zakończeniu kontaktu.

Inny sposób realizacji tego obowiązku bywa czasami ustalany w porozumieniu rodzicielskim, rzadko jednak w samym wyroku.

Ja jednak jestem zwolennikiem regulowania tego rodzaju obowiązku przede wszystkim w wyroku ustalającym kontakty.

Polegać ma on na ustaleniu, że jeden z rodziców zapewnia transport dzieciom w jedną stronę, a drugi zaś w drugą.

Bądź, co rzadziej stosowane, jeden z rodziców przywozi i odwozi dzieci po zakończonym kontakcie, a następnym razem taki sam obowiązek spoczywa na drugim z rodziców.

W przypadku braku tego rodzaju ustaleń, w przyszłości bardzo często dochodzi do sporów powstałych na tej płaszczyźnie.

Tego rodzaju rozwiązania umożliwiają również porozumienie co do kosztów związanych z realizacją kontaktów z dziećmi.

Dotyczy to oczywiście najczęściej rodziców, którzy zamieszkują w znacznej odległości od siebie co powoduje, że oboje koszty dojazdów ponosić będą w tej samej wysokości, w związku z tym żadne z nich nie będzie poszkodowane.

Przykład z mojej praktyki:

Matka dzieci zamieszkała w Krakowie, Ojciec pozostał w Warszawie. Kontakty z dziećmi w zakresie dojazdów ustaliliśmy w sposób następujący:

W każdy drugą sobotę miesiąca Matka małoletnich zawozi ich do Warszawy, a Ojciec odwozi małoletnich w niedzielę dnia następnego do Krakowa.

W tej sprawie było oczywiście jeszcze więcej szczegółowych ustaleń, ale ich przytaczanie na tą chwilę jest zbędne.

Skąd odbierać dzieci i dokąd odwozić?

Jest to kolejna niezmiernie istotna regulacja w ramach ustalenia kontaktów z dziećmi.

Co do zasady dziecko jest odbierane z miejsca zamieszkania i odwożone jest tam po zakończonym kontakcie.

Taka sytuacja staje się problematyczna, gdy rodzice pozostaje we wzajemnym konflikcie lub gdy konflikt ten dotyczy również rodziny, w której na stałe zamieszkuje dziecko.

Odbieranie dziecka bardzo często odbywa się w co najmniej w napiętej atmosferze, która nie rzadko przeradza się w jakąś konfliktową sytuację.

W takim właśnie przypadku warto zadbać o to, aby w orzeczeniu o kontaktach wskazać miejsce, w którym dzieci będą odbierane i do którego będą odwożone.

Jak określić miejsce odbierania i odwożenia dzieci?

Posłużę się przykładem wyżej podanym, tj. Matki mieszkającej w Krakowie i Ojca z Warszawy.

W tej sprawie, z uwagi na dość spory konflikt pomiędzy stronami, uznaliśmy, że neutralnymi miejscami będą dworce kolejowe.

I tak, kiedy Matka dzieci miała odwozić dzieci do Warszawy, miejscem ich odbioru był dworzec kolejowy Warszawa-Centralna, natomiast kiedy to na Ojcu dzieci spoczywał ten obowiązek, miejscem odbioru dzieci był dworzec kolejowy Kraków-Główny.

W innej z kolei sprawie ustaliliśmy, że miejscem każdorazowego odbioru dzieci będzie Dworzec w Rzeszowie, pomimo że żadne z rodziców nie miało w tym mieście swojego miejsca zamieszkania.

W tej sprawie, o ile Ojciec dzieci nie miał problemów z dojazdem do miejsca zamieszkania dzieci, pomimo, że to i tak było około 200 km w jedną stronę, o tyle z uwagi na spory z rodziną matki dzieci sama jego obecność w miejscu jej stałego zamieszkania stanowiła źródło konfliktów.

Dlatego też najlepszym rozwiązaniem w tej sprawie było ustalenie miejsca odbioru i odwożenia dzieci poza miejscem ich stałego zamieszkania.

Tafi

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button