Prawo rodzinne

Kontakty z dziećmi w czasie pandemii COVID-19

Sytuacja z wiosny tego roku powtarza się.

To znaczy, z uwagi na zalecenia polegające na tym, że wszelkie kontakty międzyludzkie powinny być ograniczone, a to z uwagi na ochronne życia i zdrowia Wy rodzice znowu zaczęliście zadawać pytania – czy w obecnej sytuacji należy wydawać dziecko na kontakty?

Odpowiedź jest podobna do tej z czasów pierwszej fali pandemii.

Kategoryczny zakaz wykonywania kontaktów ma miejsce jedynie wówczas, gdy dziecko pozostaje pod opieką rodzica, który jest objęty obowiązkową kwarantanną.

Pamiętać należy, że zarówno podczas przymusowej kwarantanny jak i podczas zagrożenia zarażeniem, rodzice są zobowiązani do wypracowania wspólnego nadzwyczajnego trybu kontaktów z dzieckiem uwzględniając przy tym przed wszystkim źródła kontaktu w tym zdalnego, tj. kontakty telefoniczne czy inne środki komunikacji za pośrednictwem np. Skype, Messenger, WhatsApp.

Ograniczanie bądź pozbawienie jednego z rodziców możliwość kontaktów z dziećmi bez porozumienia w trybie nadzwyczajnym może spowodować skuteczne wystąpienie do Sądu z wnioskiem o zagrożenie ukaranie karą grzywny za utrudnianie kontaktów.

Reasumując, orzeczenia sądowe a także porozumienia rodzicielskie ustalające kontakty rodzica z dzieckiem, w czasie pandemii COVID-19 – obowiązują w niezmienionym zakresie.

Takie są zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości i winne one być przestrzegane:

„W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami co do realizacji w okresie pandemii COVID-19 osobistych kontaktów z małoletnimi dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu, Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że obowiązują wszystkie postanowienia sądów w tym zakresie. W mocy pozostają zarówno postanowienia prawomocne, jak i nieprawomocne, lecz natychmiast wykonalne, wydane w trybie zabezpieczenia.

Brak realizacji tych postanowień może prowadzić do wszczęcia odpowiedniego postępowania, a następnie nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej na podstawie przepisów art. 59815 , art.59816 i art. 59822  Kodeksu postępowania cywilnego.

Odmowa wykonania orzeczenia sądu może wynikać jedynie z zakazów, wynikających z zastosowanej kwarantanny.”

Tafi

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button