Prawo rodzinne

Kontakty z dzieckiem w Święta

W wyroku orzekającym rozwód sąd, co do zasady rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem.

Na zgodny wniosek stron Sąd może powierzyć władze rodzicielska obojgu rodzicom, wówczas, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

Strony mogą również zgodnie wnosić o nieorzekanie o kontaktach wówczas, jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Jak uregulować kontakt z dzieckiem w Święta?

Brak jest jednej reguły czy też modelu regulowania kontaktów z dzieckiem w trakcie świąt. Dużo zależy od potrzeb dziecka oraz od możliwości rodziców. Chodzi tu głównie o to w jakiej odległości od siebie mieszkają rodzice dziecka.

Najczęściej stosowany model kontaktów świątecznych wygląda w sposób następujący: ojciec, w lata parzyste zabiera dziecko o 18 w Wigilię i przywozi o ustalonej godzinie wieczorem w pierwszy dzień świąt. W lata nieparzyste natomiast odbiera dziecko o ustalonej godzinie w pierwszy dzień świąt i spędza z nim czas aż do końca dnia drugiego.

Ten model stosowany jest przede wszystkim wśród osób mieszkających od siebie w niedalekiej odległości.

W sytuacjach, gdy rodzice mieszkają w znacznej odległości od siebie i dojazd stanowić będzie dłuższą podróż stosuje się model kontaktów polegających na tym, że całe jedne święta Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy dziecko spędza w danym roku z jednym z rodziców.

Ten model sprawdza właśnie wtedy, gdy rodzice mieszkają daleko od siebie, trudno dziecku fundować w święta w drodze na drugi koniec Polski i z powrotem.

Tafi

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button