Podział majątku

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

Rozwód, czyli oficjalne rozwiązanie małżeństwa na drodze sądowej, może zostać zasądzony już po jednej czy dwóch rozprawach, w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, lub też po wielomiesięcznej batalii, w przypadku sprawy rozwodowej, w trakcie której sąd ma za zadanie ustalić winę jednego z małżonków. Oprócz tego z rozwodem najczęściej wiąże się również konieczność ustalenia prawnej opieki nad małoletnimi dziećmi, a także podziału majątku.

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie? Czy sprawę tę załatwia się podczas rozprawy rozwodowej, czy też osobno? Na te i inne pytania najlepiej odpowie doświadczony prawnik, z którego pomocy warto skorzystać podczas trudnej i wywołującej spore emocje sprawy o podział majątku.

Co pierwsze – rozwód czy podział majątku?

Rozwód wiąże się z całkowitym i trwałym ustaniem więzi między małżonkami, ale także ich wspólności majątkowej. Środki pieniężne oraz przedmioty majątkowe, które obie strony nabyły w trakcie trwania małżeństwa, pozostają jednak ich współwłasnością aż do momentu ich podziału na drodze prawnej.

Bardzo rzadko podziału majątku dokonuje się jednocześnie ze sprawą rozwodową. Ma to miejsce jedynie w przypadku całkowicie zgodnych wniosków o podział majątku, które ponadto nie składają się ze zbyt dużej ilości dóbr i przedmiotów.

Częstszym rozwiązaniem jest dokonanie podziału majątku w osobnej sprawie, już po zakończeniu sprawy rozwodowej lub po orzeczeniu przez sąd całkowitego ustania między małżonkami wspólnoty majątkowej. Oznacza to, że teoretycznie możliwy jest podział majątku bez rozwodu oficjalnie zasądzonego przez sąd. Złożenie wniosku o nie jest również ograniczone żadnym terminem czasowym, w związku z czym można zrobić to nawet kilka lat po rozwodzie.

Podział majątku – jak długo trwa?

Sprawy o podział majątku po rozwodzie trwają co najmniej kilka miesięcy. Oczywiście na długość jej trwania składa się wiele czynników, należy wziąć pod uwagę chociażby fakt dużego obłożenia sądów tego typu sprawami, co wiąże się z faktem, że na każdą kolejną rozprawę należy czekać kilkanaście tygodni.

Duży wpływ na długość trwania sprawy o podział majątku ma sama wielkość i wartość dóbr, które strony chcą między siebie podzielić. W przypadku posiadania majątku w postaci przedmiotów ruchomych, jak i nieruchomości, niezbędne jest nie tylko przesłuchanie świadków, ale także powołanie biegłych sądowych i rzeczoznawców, którzy pomogą w oszacowaniu jego całkowitej wartości. Tego typu działania znacznie wpływają na wydłużenie się czasu trwania sprawy.

Podział majątku może więc trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat, w zależności od szczegółów sprawy.

Wniosek o podział majątku – który sąd?

Odpowiednio wypełniony wniosek o podział majątku należy złożyć do najbliższego sądu rejonowego. Wniosek można wysłać drogą pocztową lub złożyć go osobiście, w biurze podawczym sądu.

We wniosku należy określić i opisać wszystkie składniki wspólnego majątku, które mają podlegać podziałowi. Niezbędne jest także wskazanie ich wartości – całkowitej oraz wartości poszczególnych składników majątku. Wniosek powinien również zawierać informacje na temat ewentualnych spłat między małżonkami.

Należy pamiętać o tym, że w dokumencie mogą znaleźć się wyłącznie przedmioty będące częścią wspólnoty majątkowej małżonków. Podział nie obejmuje natomiast dóbr osobistych każdej ze stron.

Podział majątku – co podlega podziałowi?

Przed złożeniem wniosku o podział majątku warto dowiedzieć się, co owemu podziałowi podlega. Należy więc dokonać podziału dóbr na majątek osobisty oraz majątek wspólny, gdyż jedynie ten ostatni jest przedmiotem w sprawie.

W chwili zawarcia związku małżeńskiego następuje między małżonkami wspólność majątkowa, co oznacza, że od tej chwili obie strony wspólnie gromadzą dobra, oszczędności, razem odpowiadają za swój majątek i gospodarują nim. Dzieje się tak zarówno w przypadku, kiedy oboje małżonkowie podejmują pracę zarobkową, jak i w sytuacji, kiedy zawodowo pracuje wyłącznie jedno z nich.

W skład majątku wspólnego wchodzą wszystkie przedmioty, dobra i nieruchomości nabyte w czasie trwania małżeństwa. Zalicza się do tego nie tylko dobra wspólnie nabyte, ale również te uzyskane przez każdą ze stron osobno. Majątek wspólny to również wszystkie zaoszczędzone środki finansowe, fundusze emerytalne oraz inne dochody zarówno z majątku wspólnego, jak i z majątków osobistych.

Sprawy o podział majątku należą do długich i dosyć skomplikowanych, dlatego też warto skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika, zarówno przy składaniu wniosku o podział majątku, jak i podczas trwania sprawy.

Tafi

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button