Podział majątku

Jak rozliczyć nakłady poniesione z majątku osobistego na majątek wspólny – podział majątku wspólnego.

Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Stanisława K. z udziałem Alfredy K. o podział majątku wspólnego, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Wojewódzki w Warszawie postanowieniem z dnia 20 maja 1980 r. do rozstrzygnięcia w trybie art. 391 KPC:

  1. W sytuacji, gdy małżonkowie w czasie trwania wspólności ustawowej budują dom na nieruchomości wchodzącej w skład majątku odrębnego jednego z nich, jakie zasady należy stosować przy określaniu wartości nakładów z majątku wspólnego na majątek odrębny? Czy wartość tych nakładów odpowiada cenie rynkowej budynku, czy kosztów budowy (wartość pracy, w tym pracy własnej małżonków, i wartości materiałów budowlanych)?
  2. Jeżeli w sytuacji opisanej w pkt a małżonkowie budują dom częściowo z funduszów wspólnych, a częściowo z funduszów uzyskanych z darowizn zaliczonych do majątku odrębnego każdego z małżonków, czy te nakłady w świetle art. 45 § 1 KRO podlegają rozliczeniu w postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej?

podjął następującą uchwałę:

  1. W sytuacji, gdy małżonkowie w czasie trwania wspólności majątkowej, wspólnie zbudowali dom na gruncie wchodzącym w skład majątku odrębnego jednego z nich, wartość nakładów określa się w ten sposób, że najpierw ustala się ułamkowy udział nakładów małżonków w wartości domu według cen rynkowych z czasu jego budowy, a następnie oblicza się ten sam ułamkowy udział w wartości domu według cen rynkowych w chwili podziału majątku wspólnego.
  2. W postępowaniu o podział majątku wspólnego rozliczeniu podlegają również nakłady z majątku odrębnego małżonków na majątek odrębny jednego z nich.

(Opracowano na podstawie Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 16 grudnia 1980r. III CZP 46/80)

Tafi

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button