Prawo rodzinneRozwód

Gdzie zgłosić utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Rozwód nigdy nie jest prostą sprawą, zarówno dla współmałżonków, jak i wychowywanych przez nich dzieci. Po całej procedurze bardzo często zdarza się, że jedna ze stron – częściej matka – utrudnia byłemu małżonkowi kontakty z dziećmi. Jak można poradzić sobie w takiej sytuacji? Przede wszystkim warto skorzystać z pomocy doświadczonego w prawie rodzinnym adwokata, który pomoże w złożeniu odpowiednich wniosków i podjęciu dalszych kroków.

Matka utrudnia kontakt z dzieckiem – co robić?

W przypadku trudności utrzymania kontaktów z dzieckiem niezależnych od matki najczęściej wystarczy interwencja mediatora czy wizyta u notariusza. Dzięki temu możliwe jest pokojowe załagodzenie problemu i uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Niestety w wielu sytuacjach zdarza się, że była partnerka celowo komplikuje możliwość utrzymania prawidłowych relacji między ojcem a potomstwem. W takim wypadku należy skierować do sądu wniosek o kontakt z dzieckiem.

Aby sąd mógł rozpocząć odpowiednie postępowanie, należy jasno wykazać swoje oczekiwania względem takich kontaktów. Ważne jest, aby jak najbardziej szczegółowo, a jednocześnie klarownie przedstawić harmonogram z uwzględnieniem roku szkolnego, okresu wakacji, ferii oraz innych okoliczności.

Warto wiedzieć, że nie istnieje konkretny wzór wniosku dotyczącego kontaktu z dzieckiem; z racji tego, że w takich sytuacjach niemal każda sprawa jest zupełnie inna, należy skorzystać z pomocy prawnika, który nie tylko pomoże w stworzeniu stosownego dokumentu, ale także dokona dogłębnej analizy sprawy, jak również sytuacji prawnej rodzica składającego wniosek.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem – który sąd?

Kontakty dzieci z rodzicami po zakończeniu związku małżeńskiego są obowiązkowo rozstrzygane przez sąd rozwodowy. Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem, jak i inne dokumenty dotyczące tego typu spraw rodzinnych, należy złożyć w najbliższym sądzie rejonowym, w wydziale rodzinnym i opiekuńczym. Istotne jest, aby dokładnie sprawdzić, czy dany sąd jest właściwym dla miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka.

Wniosek można złożyć do sądu drogą pocztową lub osobiście, w biurze podawczym instytucji.

Do tego samego sądu rodzic może także złożyć wniosek o tak zwane zabezpieczenie kontaktów. Ma on na celu tymczasowe uregulowanie spotkań ojca z dzieckiem na czas trwania rozprawy sądowej. Jest to praktyczny sposób na utrzymanie lub jak najszybsze wznowienie kontaktów z dzieckiem, jeszcze przed oficjalną decyzją sądu.

Utrudnianie kontaktów mimo wyroku sądowego

Sąd rodzinny wydał odpowiedni wyrok, regulujący kontaktu obojga rodziców z dzieckiem, a mimo to matka w dalszym ciągu utrudnia ojcu spotykanie się czy kontaktowanie z dziećmi. Co w takiej sytuacji? Rozwiązaniem jest podjęcie kolejnych kroków na drodze sądowej. W pierwszym etapie jest to złożenie wniosku o egzekucję kontaktów. Tego typu wniosek również należy złożyć w najbliższym, właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka sądzie rejonowym.

Dokument pozwoli na wszczęcie postępowania, dzięki któremu sąd może zagrozić matce nakazem zapłaty kary pieniężnej za niestosowanie się do oficjalnych regulacji sądowych. Jeśli pierwsze upomnienie nie przynosi spodziewanych rezultatów, sąd może nakazać zapłatę ustalonej sumy za każdorazowe naruszenie ustaleń sądu.

Wysokość kary zależna jest od możliwości finansowych rodzica, od którego jest ona egzekwowana. Wypłaca się ją natomiast bezpośrednio drugiemu z rodziców. Grzywna wynosi najczęściej od 100 do 500 złotych za każdorazowe utrudnianie kontaktu, zdarza się jednak, że zasądza się znacznie wyższe kwoty. Wszystko to zależne jest od konkretnej sytuacji rodziny.

Wszystkie rodzaje wniosków, składane do wydziału rodzinnego i opiekuńczego sądu rejonowego, warto skonsultować z prawnikiem. Dobrze i fachowo przygotowany dokument znacznie zwiększa szanse na korzystne rozwiązanie problemu.

Tafi

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button