Rozwód

Czy pobyt w więzieniu ma wpływ na władzę rodzicielską?

„Perspektywa kilkuletniego przebywania w zakładzie karnym może być uznana przez sąd za trwałą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, usprawiedliwiającą pozbawienie rodzica tej władzy.”

„Prowadzenie pasożytniczego trybu życia i nadużywanie alkoholu, którego następstwem jest rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka, i skazanie uczestnika na karę długoletniego pozbawienia wolności wypełnia przesłanki art. 111 § 1 k.r.o.”

Sąd Rejonowy dla K. postanowieniem z 29 stycznia 1999 r. pozbawił Bernadettę C. i Adama S. władzy rodzicielskiej nad ich synem Sebastianem S. ur. 31 maja 1993 r. w N.

Apelacja uczestnika Adama S. kwestia mająca słuszność tego orzeczenia została oddalona postanowieniem Sądu Okręgowego w K. z 22 września 1999 r. jako niezasadna.

Orzeczenie to zaskarżyła kasacją jego pełnomocnik, zarzucając naruszenie art. 111 § 1 k.r.o. przez błędną wykładnię tego przepisu polegającą na przyjęciu, że odbywanie przez uczestnika kary pozbawienia wolności jest trwałą przeszkodą uniemożliwiającą mu wykonywanie władzy rodzicielskiej nad synem.

Z tej przyczyny wniosła o zmianę postanowienia przez oddalenie wniosku.

Kasacja okazała się bezzasadna.

Z uzasadnienia skarżonego orzeczenia wynika, że Sąd Okręgowy w całej rozciągłości podzielił ustalenia i oceny Sądu I instancji co do przyczyn pozbawienia władzy rodzicielskiej obojga rodziców nad małoletnim Sebastianem.

Według zaś tych ustaleń są dwa powody, które z mocy art. 111 § 1 k.r.o. uzasadniają pozbawienie władzy rodzicielskiej uczestnika Adama S. Jeden to “prowadzenie pasożytniczego trybu życia i nadużywanie alkoholu, którego następstwem jest rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka” i drugi – trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej w postaci skazania uczestnika na karę długoletniego pozbawienia wolności (koniec kary przypada na 10 kwietnia 2001).

Każda z tych przyczyn występując samodzielnie jest wystarczającym uzasadnieniem podjętej decyzji przez sąd opiekuńczy.

Tym bardziej pozbawienie władzy rodzicielskiej jest usprawiedliwione, kiedy obie te przyczyny kumulują się.

Powoływanie się przy tym w kasacji na ewentualność udzielenia w przyszłości uczestnikowi warunkowego przedterminowego zwolnienia nie może podważyć trafności skarżonego postanowienia.

Po pierwsze bowiem, jest to zdarzenie niepewne, a po wtóre, nawet uznanie, że może być ono realne, oznacza, że nastąpi dopiero za kilka lat.

Perspektywa kilkuletniego przebywania w Zakładzie Karnym ojca została słusznie oceniona przez Sąd odwoławczy jako trwała przeszkoda, która uniemożliwiając mu wykonywanie władzy rodzicielskiej, usprawiedliwia na mocy art. 111 § 1 k.r.o. pozbawienia go jej przez sąd.

(opracowano na podstawie Postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2000 r. III CKN 775/00)

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button