Alimenty

Czy paragony fiskalne mogą być dowodem w sprawie o alimenty?

Najczęściej zadawane pytanie podczas konsultacji prawnych w sprawach o alimenty:

  • Jak mam wykazać koszty utrzymania dziecka?
  • Czy mam przedstawiać faktury, czy też wystarczą paragony fiskalne?

Odpowiedzi poszukajmy w orzecznictwie.

Zacznijmy od Sadu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckim i jego stanowczym stanowiskiem:

„Paragony fiskalne zasadniczo nie stanowią dowodów zakupu, bowiem nie są wystawione na konkretnego nabywcę” (wyrok SR w Wysokiem Mazowieckiem III RC 25/15).

W podobnym duchu wypowiedział się Sąd Okręgowy w Krakowie:

„Prawidłowo też Sąd Rejonowy nie uwzględniał jako przydatnych w sprawie dowodów paragonów fiskalnych składanych przez strony, gdyż nie są to dowody imienne.” (wyrok SO w Krakowie XI 1Ca 547/13)

Pewne zmiękczenie stanowiska daje się wyczuć w wyroku Sadu Okręgowego we Wrocławiu:

„W odniesieniu do zarzutu dotyczącego uznania przez Sąd Rejonowy paragonów za wiarygodny dokument potwierdzający wydatki, to istotnie, paragony nie są dokumentem w rozumieniu art. 129 KPC. Paragon jest dowodem zakupu określonych produktów, jednak nie wskazuje kto dokonał określonego zakupu, natomiast w pewnym stopniu uprawdopodabnia ponoszone koszty utrzymania.” (wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu XIII Ca 95/16)

Niżej powołany wyrok idzie nieco dalej i stanowi, że paragony fiskalne w pewnych sytuacjach mogą stanowić dowód w sprawie o alimenty:

„W zakresie wydatków na wózek dziecięcy, buty i kurtki paragony fiskalne przedstawione na te okoliczność dowodzą zakupów towarów na tyle zindywidualizowanych, że uznać należało, iż odzwierciedlają wydatki dokonane na rzecz tego małoletniego.” (wyrok Sądu Rejonowego w Trzebnicy VII RC 71/14)

I na koniec, powołam fragment z orzeczenia Sądu Najwyższego, który akurat nie dotyczył bezpośrednio sprawy alimentacyjnej, ale przy okazji wypowiedział się co do tego, jak należy traktować paragony fiskalne w sprawach cywilnych:

Paragony fiskalne w wystarczającym stopniu uprawdopodabniają poniesienie pewnych wydatków konsumpcyjnych (np. co do zakupu żywności, środków czystości, paliwa do samochodu), a właściwie ich skalę (rozmiar), zwłaszcza gdy ich poniesienie jest oczywiste i całkiem pewne. (wyrok Sądu Najwyższego II PK 272/09)

Podsumowując, paragony fiskalne nie stanowią dowodu w sprawie, jednakże daleki jestem od tego, aby nie powoływać ich w pozwie o alimenty.

Tafi

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button