Alimenty

Czy obowiązek alimentacyjny wobec drugiego małżonka wygasa na skutek rozwodu?

Obowiązek alimentacyjny orzeczony na podstawie art. 27 KRO wygasa najpóźniej z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód.

Nie może dłużej pozostawać w obrocie tytuł wykonawczy zasądzający świadczenie alimentacyjne pomiędzy małżonkami na podstawie art. 27 KRO, skoro doszło do rozwiązania małżeństwa na skutek orzeczenia rozwodu.

Z uzasadnienia Sadu Najwyższego

Skarga wniesiona przez pozwaną jest oczywiście bezzasadna. Skarżąca dopatruje się niezgodności prawomocnego orzeczenia w przyjęciu przez Sąd Okręgowy w K., że obowiązek alimentacyjny powoda wygasł w związku z uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego Sądu Okręgowego w G. z dnia 1 lutego 2010 r.

Jako przepisy prawa, z którymi uznaje, że zaskarżony wyrok jest sprzeczny skarżąca podała art. 60 w zw. z art. 27 KRO.

Pogląd ten jest nietrafny, gdyż utrwalona już praktyka orzecznicza przyjmuje, że obowiązek alimentacyjny orzeczony na podstawie art. 27 KRO wygasa najpóźniej z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód (por. uchwała SN z 13 lipca 2011 r., III CZP 39/11).

W sprawie trafnie zatem dokonano interpretacji przepisów art. 60 i 27 KRO uznając, że nie może dłużej pozostawać w obrocie tytuł wykonawczy zasądzający świadczenie alimentacyjne pomiędzy małżonkami na podstawie art. 27 KRO, skoro doszło do rozwiązania małżeństwa na skutek orzeczenia rozwodu.

Co prawda skarżący wśród podstaw skargi wskazuje także na art. 365 § 1 KPC odnoszący się do mocy wiążącej wyroku rozwodowego, w którego treści stwierdzono brak podstaw do zmiany wysokości obowiązku alimentacyjnego, ale skarżący nie uznaje, że zaskarżony wyrok jest niezgodny z tym właśnie przepisem.

Na marginesie można jednak wskazać, że zakres mocy wiążącej wyroku rozciąga się przede wszystkim na treść sentencji orzeczenia, a z tejże nie sposób jednoznacznie uznać, że doszło do ustanowienia nowego obowiązku alimentacyjnego.

Jeśli zaś nawet skarżący tak twierdzi to kwestia ta nie może być analizowana w sprawie dotyczącej pozbawienia wykonalności innego tytułu wykonawczego dotyczącego świadczenia wynikającego z innej podstawy prawnej.

(Opracowano na podstawie Postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 31 stycznia 2018 r. V CNP 37/17)

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button