AlimentyPrawo rodzinneRozwód

Alimenty dla byłego małżonka – kiedy możliwe?

Alimenty na rzecz byłego małżonka…każdy, nazwijmy to kolokwialnie „rozwodnik”, boi się tego tematu jak ognia.

Dla każdego zrozumiałe jest, że Sąd może zasądzić alimenty na rzecz dzieci, ale na małżonka…rzecz nie do zaakceptowania.

A jednak, przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego umożliwiają ustalenie alimentów na rzecz byłego małżonka.

Mało tego, obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka.

Kiedy można żądać alimentów od drugiego małżonka?

W pierwszej kolejności można żądać zasądzenia alimentów w przypadku wystąpienia stanu niedostatku.

Stanowi o tym art. 60 § 1 k.r.o.

„Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.”

Jak rozumieć stan niedostatku?

Przyjmuje się, że:

„W niedostatku znajduje się ten, kto nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części; a usprawiedliwione potrzeby to takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu normalne warunki bytowania, odpowiednie do jego stanu zdrowia i wieku.” (wyrok SN z dnia 7 września 2000r., I CKN 872/00).

Alimentów można żądać również od małżonka, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. W tej sytuacji nie musi zachodzić stan niedostatku, wystarczy pogorszenie sytuacji małżonka niewinnego.

„Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.” (art.60 § 1 k.r.o.)

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka?

„Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.” (art.60 § 1 k.r.o.)

Tafi

Piotr Woś

Radca Prawny/Mediator Sądowy - Prowadzę bardzo dużą ilość spraw z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Najwięcej spośród nich oczywiście dotyczy spraw rozwodowych, choć równie spora grupa zleceń dotyczy spraw o ustalenie kontaktów, alimenty, czy też ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button